Không chỉ làm trình duyệt, coder 15 tuổi còn ôm tham vọng tự làm hệ điều hành?

khongchilamtrinhduyetcoder15tuoiconomthamvongtulamhedieuhanh

Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *